PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Biomaterials - AP126003
Anglický název: Biomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Slepičková Kasálková Nikola Ing. Ph.D.
Záměnnost : P126003
Anotace -
Předmět Biomateriály je zaměřen na jejich přípravu, strukturu a vlastnosti. Tato problematika patří do oblasti tkáňového inženýrství. Spojuje poznatky z fyziky, chemie, biologie a medicíny s cílem obnovit nebo nahradit tkáně nebo orgány poškozené onemocněním, zraněním nebo vrozenou anomálií. Proto se na přednáškách podílí kromě přednášejících materiálových inženýrů, specializujících se na biomaterály na bázi kovů, keramických, skelným a polymerních materiálů, i buněčný morfolog, který doplňuje informace o požadavcích lékařů na biomateriály.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní poznatky o interakci buněk s mezibuněčnou hmotou, biologickou snášenlivost implantátů, využití materiálů v biologii a experimentální medicíně, požadavky na kovové biomateriály, typy kovových náhrad pro stomatologii, interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami, bioinertní keramické materiály, polymery pro dentální medicínu, transport léčiv na polymerních nosičích, základní aplikace polymerů na bázi silikonů a polymery v tkáňovém inženýrství.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.

D: M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2007.

D: Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

Powerpointové prezentace.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

V tomto předmětu budou studenti seznámeni s interakcí buněk s mezibuněčnou hmotou, s biologickou snášenlivostí implantátů a využitím materiálů v biologii a experimentální medicíně. Dále budou předneseny požadavky na aplikaci kovových biomateriálů a typy náhrad na bázi kovových biomateriálů a kovové materiály pro stomatologii (amalgámy, ostatní. Bude popsána i interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami, bioinertní a bioaktivní keramické materiály. V oblasti polymerních biomateriálů budou studenti seznámeni s polymery pro dentální medicínu, transportem léčiv na polymerních nosičích, aplikacemi polymerů na bázi silikonů a polymery ve tkáňovém inženýrství a dalšími aplikacemi.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouškový test.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha