PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Experimental Methods of Obtaining of Thermodynamic data of Solids - AP126005
Anglický název: Experimental Methods of Obtaining of Thermodynamic data of Solids
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Záměnnost : P126005
Anotace -
Cílem je přiblížit studentům vybrané metody experimentálního stanovení termodynamických vlastností zejména pevných látek.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Zvolit vhodné experimentální metody pro stanovení požadovaných termodynamických dat pevných látek.

Zpracovat a interpretovat experimentální data.

Ativně používat vybrané experimentální techniky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Kubaschewski O., Alcock C.B., Spencer P.J.: Materials Thermochemistry, 6th edition (512 pp). Pergamon (1993), ISBN-13: 978-0080418896

D: Sarge C.M., Höhne G.W.H., Hemminger W.: Calorimetry: Fundamentals, Instrumentation and Applications (304 pp). Wiley-VCH (2014), ISBN-13: 978-3527327614.

D: Gaisford S., Kett V., Haines P.: Principles of Thermal Analysis and Calorimetry, 2nd edition (292 pp). Royal Society for Chemistry (2016), ISBN-13: 978-1-78262-051-8.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

Powerpointové prezentace k přednáškám.

Technická dokumentace k používaným přístrojům.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky, semináře a individuální práce studentů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Přednášková část pokrývá následující problematiku:

1. Teoretické základy (stručné připomenutí základů termodynamiky, závislost termodynamických funkcí na teplotě, tlaku a složení systému).

2. Kalorimetrie a metody termické analýzy (teoretické základy, instrumentace, interpretace naměřených dat).

3. Rovnovážná měření (teoretické základy, instrumentace, interpretace naměřených dat).

4. Další metody (např. stanovení povrchové energie pevných látek).

V rámci experimentální části workshopu budou studenti provádět zadaná měření se vzorky různých pevných látek (kovů a jejich slitin, anorganických nekovových materiálů i organických polymerních materiálů). Součástí je i příprava těchto vzorků a jejich charakterizace před i po provedených měřeních.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování ústní zkoušky a zpracování protokolu k provedeným měřením.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha