PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Workshop Energy and Fuels - AP215007
Anglický název: Workshop Energy and Fuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P215007
Anotace -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (20.12.2018)
Workshop trvající 4-5 dní je zaměřen na zdokonalení prezentačních dovedností studentů a jejich schopnost diskutovat různá témata z oboru energie a paliva. Workshop bude řízen zkušenými pedagogy, kteří budou podněcovat účastníky k diskusi, pro kterou bude vymezena dostatečně dlouhá doba.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (20.12.2018)

Absolventi workshopu si zdokonalí své prezentačních dovednosti a schopnost diskutovat různá témata z oboru energie a paliva.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Literatura vyplývající z rešerše na téma přednášky studenta DSP.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Žádné

Metody výuky -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (20.12.2018)

Aktivita na workshopu.

Příprava přednášky na téma disertace.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (20.12.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (20.12.2018)

Workshop trvající 4-5 dní na každý den může být jiné téma, např. biopaliva v dopravě, obnovitelné zdroje energie, ochrana ovzduší, materiály při výrobě a použití paliv, materiály v energetice, úprava vody pro energetiku, dostupnost a udržitelnost zdrojů energie, moderní metodické přístupy v instrumentální analýze paliv, emise vznikající při spalování paliv. Na dané téma budou přednášky odborníků z praxe, odborníků z VŠCHT Praha a studentů DSP. Každý student si připraví minimálně jednu přednášku ze svého výzkumu, kterou bude prezentovat a diskutovat s ostatními účastníky workshopu. Pokud se student aktivně a prokazatelně zúčastní jiného workshopu, souvisejícího s tématem jeho doktorského studia, v minimálně stejném rozsahu (např. EFCATS SCHOOL on CATALYSIS, viz http://www.jh-inst.cas.cz/efcats.school/), bude mu tato účast uznána pro absolvování předmětu P215007.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (20.12.2018)

Vypracování a prezentace přednášky, účast a diskuse výsledků prezentovaných v dalších přednáškách workshopu.

 
VŠCHT Praha