PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metering, regulation and recent trends in gas industry - AP216003
Anglický název: Metering, regulation and recent trends in gas industry
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P216003
Anotace -
Cílem předmětu je posluchače seznámit s širokou tématikou zahrnující oblasti měření a metrologie podél celého technologického řetězce využití paliv s vysokým obsahem methanu s důrazem jak na procesní měření, tak na měření fiskální a to z pohledu kvalitativních parametrů i stanovaní protečeného množství komodity. Předmět klade velký důraz na schopnost navrhnout vhodné systémy měření pro specifické situace v odvětví. Předmět se dále věnuje aktuálním trendům nejen v oblasti R&D plynných paliv s vysokým obsahem methanu, jako je problematika Hythane, implementace technologií Power-to-Gas do stávajících systémů ale i nasazování moderních technických a softwarových nástrojů pro optimalizaci provozu přepravních a distribučních systémů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování předmětu budou ovládat oblast měření a metrologie od volby vhodné metody měření, přes designování a využití specifik jednotlivých metod měření pro procesní i fiskální měření v průmyslu paliv s vysokým obsahem methanu. Absolventi se budou dále orientovat v oblastech perspektiv využití plynných paliv a zavádění moderních trendů do klasických odvětví (např. Hythane, Power-to-Gas). Studenti v rámci předmětu samostatně zpracovávají projekt, který prezentují ostatním studentům a obhajují.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Klaus Homann, Thomas Hüwener, Bernhard Klocke, Ulrich Wernekinck: Handbuch der Gasversorgungstechnik; DIV-Verlag 2017. ISBN 978-3-8356-7299-4.

D: Mokhatab S. et al., Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Elsevier, Oxford, 2006, 978-0-7506-7776-7

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

http://www.eru.cz

http://www.sciencedirect.com

http://www.nist.gov

http://www.dvgw.de

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, samostudium, zpracování samostatného projektu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

První blok předmětu se věnuje a) základním a pokročilým oblastem měření a metrologie se zaměřením na plynárenství a plynná paliva a b) aplikaci moderních přístupů měření ve všech oblastech dopravy a distribuce plynných paliv.

Druhý blok předmětu se zaměřuje na c) aktuální trendy ve využití zemního plynu a nových plynných paliv z obnovitelných zdrojů, d) zabývá se možnostmi mísení různých plynů ve stávajících sítích a e) možnostmi využití současných sítí a technologií pro dopravu alternativních komodit.

Třetí blok je určen pro f) vypracování, konzultace a obhajobu samostatného projektu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocené samostatné vypracování projektu, ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha