PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Circular economy and industrial symbiosis - AP240007
Anglický název: Circular economy and industrial symbiosis
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Anotace - angličtina
The course is focused on the complex issues of implementation of the circular economy in industrial practice. Part of the course is a student project focused on the use of raw materials and creating a framework for industrial symbiosis.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (13.01.2021)
Výstupy studia předmětu - angličtina

The student will be able to develop a plan for the implementation of the circular economy in the management strategy of the company or organization.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (13.01.2021)
Literatura -

Z:

Odpady jsou zdroje; Oběhové hospodářství v praxi, ISBN: 978-80-7212-608-8; MŽP

Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni, ISBN: 978-80-7212-611-8, MŽP (v rámci TAČR Beta č. TB050MZP009)

D:

Průvodce předcházením vzniku stavebních odpadů, ISBN: 978-80-7212-613-9, MŽP (v rámci TAČR Beta č. TB050MZP009)

Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru pohostinství a stravování, ISBN: 978-80-7212-612-5, MŽP (v rámci TAČR Beta č. TB050MZP009)

Poslední úprava: Pátková Vlasta (13.01.2021)
Studijní opory - angličtina

Study materials on the intranet pages of the institute.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (13.01.2021)
Sylabus - angličtina

1. Legal framework of the Czech circular economy.

2. European Union circulation package.

3. Product and organization life cycle costs.

4. Environmentally friendly public procurement.

5. Advanced waste management technologies.

6. International GRI reporting.

7. Extended responsibility in business. CSR.

8. Ecodesign.

9. Modern methods of organizational management and the context of reducing the environmental burden.

10. Hybrid methods IOA, LCA, LCC, MFA.

11. Behavioral economics.

12. Circulating economy in construction.

13. GIS in industrial symbiosis.

14. Shared economy.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (13.01.2021)
Studijní prerekvizity - angličtina

None.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (13.01.2021)
 
VŠCHT Praha