PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Special biochemistry - AP320019
Anglický název: Special biochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.05.2022)
Předmět tvoří nástavbu základního kurzu Biochemie. Měl by studenty přivést k širšímu chápání biologických a biochemických souvislostí. Proto jsou témata jednotlivých přednášek volena tak, aby se v nich promítly poznatky z různých oblastí biochemie (struktury biopolymerů, molekulová genetika, metabolismus, aplikace bioanalytických metod).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.05.2022)

Studeni budou umět orientovat se v biochemické literatuře a chápat biochemické souvislosti, promítající se v současné době do všech oborů potravinářské technologie, zemědělství či medicíny.

Literatura -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.05.2022)

Z: Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie - chemický pohled na biologický svět, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2018, ISBN 978-80-7080-927-3

Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2007, ISBN 80-7080-669-2, elektronická verze dostupná na stránkách Vydavatelství VŠCHT.

D: Kodíček M, Karpenko V.: Biofysikální chemie, Academia Praha 2000, ISBN 80-200-0791-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.05.2022)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=301

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=446

Sylabus -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.05.2022)

1. Úvod: O čem je současná biochemie?

2. Metabolismus a transport kyslíku a oxidu uhličitého, xenobiochemie.

3. Biochemie esenciálních faktorů

4. Regulace proteinů

5. Hormony a přenos informace přes biologickou membránu

6-7. Koordinace metabolických funkcí v mnohobuněčném organismu

8. Biochemie eukaryotní buňky I - organely

9. Biochemie eukaryotní buňky II - cytoskelet

10. Rozdělení organismů z hlediska zdroje uhlíku, energie.

11-12. Základní metody genového inženýrství

13-14. Klinická Biochemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.05.2022)

Ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha