PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemistry and Technology of Cosmetics - AP322003
Anglický název: Chemistry and Technology of Cosmetics
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc.
Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P322003
Anotace -
Hlubší pochopení působení kosmetických prostředků na lidské tělo, fyzikálně-chemických změn a chemických reakcí složek kosmetických prostředků probíhajících při formulaci, výrobě a skladování. Možnosti regulace těchto procesů a změn.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se ve složení kosmetických prostředků

základní teoretické znalosti o tenzidech, emulgátorech, emolientech, humektantech a jiných látkách používaných v kosmetickém průmyslu

připravit základní formy kosmetických prostředků

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

D: Paye M., Barel A.O., Maibach H.I.: Handbook of Cosmetic Science and Technology, Taylor and Francis, Boca Raton, 2006,978-1-57444-824-5

Baki G., Alexander K.S.: Introduction to cosmetic formulations and technology, John WileySons., New Jersey, USA, 2015, 978-1-118-76378-0.

Sjoblom J.(ed.): Emulsions and emulsion stability, TaylorFrancis, Boca Raton, USA, 2006, 978-0-8247-2695-9.

Rhein L.D., Schlossman M., O´Lenick, Somasundaran P.(eds.): Surfactants in personal care products nad decorative cosmetics, TaylorFrancis, Boca Raton, USA, 2007, 978-1-57444-531-2.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

Samostudium původních vědeckých pramenů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

Lidská pokožka, vlasy, nehty; fyziologie a vlastnosti

Kosmetické mycí prostředky

Emulze a mikroemulze

Biologicky aktivní složky

Opalovací prostředky

Konzervace kosmetických prostředků

Vonné látky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

Magisterský studijní program chemie, potravinářské chemie nebo potravinářské technologie.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (11.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha