PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Development and Optimisation of Procedures in Analytical Laboratory - AP323003
Anglický název: Development and Optimisation of Procedures in Analytical Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Záměnnost : P323003
Anotace -
Předmět je členěn do dvou částí: 1. Příprava a zadání projektu z oblasti laboratorní práce - specifikace a hodnocení parametrů analytických postupů, ekonomická bilance; 2. Vypracování vlastního projektu zaměřeného na celkovou bilanci praktické realizace konkrétních analytických postupů - studenti mají k dispozici vzorový projekt.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Systematicky zpracovávat a hodnotit parametry analytického postupu

2. Systematicky zpracovávat a hodnotit ekonomické ukazatele analytického postupu

3. Hodnotit realizační a ekonomickou náročnost analytického postupu s ohledem na praktické požadavky

4. Implementovat inovace analytických postupů zaměřené na přesnost, rychlost a ekonomickou náročnost

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Odborná literatura a firemní materiály včetně ekonomických ukazatelů - individuálně podle tématu zadaného projektu.

Poslední úprava: Poustka Jan (26.06.2024)
Studijní opory -

Studenti obdrží vzorový projekt, který odpovídá zaměření jejich vlastního projektu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky, konzultace, samostudium, prezentace studentů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Odevzdání vypracovaného projektu a jeho obhajoba.

Poslední úprava: Poustka Jan (13.09.2023)
Sylabus -

1. Obecná strategie vývoje a optimalizace analytických metod a postupů

2. Přehled materiálů, nástrojů, zařízení a přístrojů používaných v analytických metodách

3. Metodiky optimalizace analytických metod a postupů

4. Volba a optimalizace izolace sledovaných sloučenin

5. Volba a optimalizace přečištění / zkoncentrování získaných izolátů

6. Volba a optimalizace instrumentální analýzy

7. Volba a optimalizace detekční / identifikační metody

8. Bilance nákladů a operační náročnosti analytického postupu

9. Uvedení vzorových projektů

10. Zadání projektu k vypracování

11. Průběžná kontrola práce na projektu

12. Prezentace vypracovaného projektu, diskuse a zhodnocení

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Odevzdání vypracovaného projektu a jeho obhajoba.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha