PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Implementation of analytical methods in crisis situations - AP323012
Anglický název: Implementation of analytical methods in crisis situations
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Maštovská Kateřina Ing. Ph.D.
Záměnnost : P323012
Anotace -
Interaktivní kurz zaměřený na vývoj a implementaci metod v analýze potravin v krizových situacích s důrazem na rychlý a účelový vývoj metody, její validaci a implementaci v rutinní analýze, a také na efektivní komunikaci s různými účastníky dané situace. Kurz se skládá z přednášek, interaktivních případových studií a cvičení zaměřených na řešení problému. Přednášky podávají přehled o relevantních krizových situacích, které vyžadují rychlé analytické řešení, a k demonstraci používají nedávné reálné příklady. Také shrnují strategie pro vývoj metod a požadavky na validace, včetně mezilaboratorních validačních studií. Interaktivní případové studie jsou zaměřené na řešení problémů. Během nich se studenti učí řešit různé analytické problémy (samostatně a v týmech) a mají možnost se vžít do různých rolí a pochopit mnohdy velmi rozdílné pohledy různých účastníků dané krizové situace, kteří jsou zástupci laboratoří, potravinářského průmyslu, vládních institucí, tisku atd. Kurz může být organizován v semestrálních týdnech či jako minikonferenční blok.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Přehledové a výzkumné články ve vědeckých časopisech zaměřených na analýzu potravin a současné požadavky a doporučení pro validaci metod v analýze potravin (např. doporučení vydaná AOAC International).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

Přednášená a diskutovaná témata budou zaměřena na krizové situace v potravinářském průmyslu, které vyžadují rychlé analytické řešení, dále na přehled nedávných krizových případu a z nich plynoucích ponaučení, strategie pro účelový vývoj metod (pro rychlou odezvu, řešení sporu, velký počet vzorků atd.), požadavky na validaci metod, proces implementace metod pro rutinní analýzu, kontrolu kvality, obhajitelnost získaných výsledků, a efektivní komunikaci s s různými účastníky krizových situací.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin, Analýza potravin, Analytická chemie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Účast v interaktivních studiích a ústní zkouška, která zahrnuje obhajobu řešení problému, který byl studentovi zadán.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha