PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
State Behaviour and Fundamentals of Thermodynamics - AP403024
Anglický název: State Behaviour and Fundamentals of Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Fulem Michal prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
The course deals with state behavior and thermodynamic properties of homogeneous fluid systems. Advanced equations of state (CPA [Cubic plus association], PC SAFT [perturbed chain statistical associating fluid theory], Fundamental EOS, ...) are used for the description. Increased attention is paid to the description of multicomponent systems, both in the description of state behavior and in the related thermodynamic part. The use of equations of state to solve phase equilibria is also demonstrated.
Poslední úprava: Růžička Květoslav (21.10.2020)
Výstupy studia předmětu

Students will be able to:

Calculate the state of the system (temperature, pressure, volume, mass) using equations of state.

Calculate the same quantities for mixtures using different approaches (mixing rules, theorem of corresponding states, empirical "laws")

Calculate heat and work under specified conditions (adiabatic, isothermal, isochoric, isobaric process).

Calculate thermodynamic quantities of pure substances and mixtures (entropy, enthalpy, Gibbs energy, ...) depending on temperature and pressure, resp. density.

Apply equations of state to solve phase equilibria.

Assess the stability of the system from a thermodynamic point of view.

Poslední úprava: Růžička Květoslav (21.10.2020)
Literatura

1. Novák, J.P., K. Růžička, and M. Fulem, Calculation of Thermodynamic Functions from Volumetric Properties, CHAPTER 17 in Volume Properties: Liquids, Solutions and Vapours. 2015, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK. p. 476-492.

2. Gmehling J., Kolbe B., Kleiber M., Rarey J.: Chemical Thermodynamics for Process Simulation, WILEY-VCH, ISBN: 978-3-527-31277-1

3. Sandler, S.I., Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics. 2006, Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-471-66174-0

4. Span, R., Multiparameter equations of state : an accurate source of thermodynamic property data. 2000, Berlin: Springer. ISBN 3-540-67311-3

5. Goodwin A.R.H., Sengers J., Peters C.J. Applied Thermodynamics of Fluids. Royal Society of Chemistry 2010, ISBN 978-18-4755-806-2

Poslední úprava: Růžička Květoslav (21.10.2020)
Sylabus

1. Thermodynamic laws, thermodynamic properties of an ideal gas, introduction to intermolecular interactions.

2. Critical point, theorem of corresponding states and its application.

3. Experimental and estimation methods for state behaviour.

4. Cubic equations of state and their extension to associating systems.

5. Viral equation of state and semiempirical equations of state derived from it (BWR, Bender, Starling equations).

6. Fundamental equations of state of real fluids.

7. Equations of state of type SAFT (Statistical associating fluid theory).

8. State behavior of real mixtures, comparison of classical and modern methods.

9. Description of fluid non-ideality using additional and residual quantities.

10. Partial molar quantities, thermodynamic quantities of real fluids.

11. Calculation of heat and work in various processes.

12. Single-component phase equilibria, thermodynamic extrapolation outside the experimentally available pressure range.

13. Multicomponent phase equilibria, applications for separation processes and pharmacological applications.

14. Stability of the system against splitting into two phases.

Poslední úprava: Růžička Květoslav (21.10.2020)
Studijní prerekvizity

Physical chemistry II.

Poslední úprava: Růžička Květoslav (21.10.2020)
 
VŠCHT Praha