PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Hydrodynamics of multiphase reactors - AP409013
Anglický název: Hydrodynamics of multiphase reactors
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Růžička Marek doc. Ing. CSc. DSc.
Záměnnost : P409013
Anotace -
Předmět slouží k uvedení studenta do široké a členité oblasti vícefázové hydrodynamiky v oboru chemicko-inženýrských aparátů, a zejména jejich typických představitelů - plynokapalinových soustav (např. probublávané systémy). Konkrétní zaměření předmětu je flexibilní a volí se podle tématu studentovy dizertace.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Literatura -

Kaštánek, F. Zahradník, J., Kratochvíl, J., Čermák, J.: Chemical reactors for gas-liquid systems. E. Horwood, Chichester/Academia Praha, 1993.

Brennen, C.E.: Fundamentals of multiphase flow. Cambridge University Press, NY, USA, 2005.

Crowe C., Sommerfeld M., Tsuji, Y.: Multiphase flows with droplets and particles. CRC Press, Boca Raton, USA, 1998

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy vícefáze.

2. Motivace.

3. Mapa oboru.

4. Fyzikální zákony.

5. Koncepční přístupy.

6. Dispergované částice.

7. Pohybové rovnice.

8. Řešení pohybových úloh.

9. Hydrodynamické interakce.

10. Spojité systémy.

11. Modely spojitého popisu.

12. Škálový přístup.

13. Probublávané kolony.

14. Experimentální metody.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
 
VŠCHT Praha