PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Koroze biomateriálů - B107006
Anglický název: Corrosion of Biomaterials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N107030
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Předmět poskytne studentům základní přehled o interakci materiálů s prostředím lidského organizmu. Studenti se seznámí se spektrem typů korozního napadení a degradačních mechanizmů, metodami užívanými při testování in vitro a volbou materiálu pro specifické aplikace. Pozornost bude věnována úpravám povrchu materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

charakterizovat principy korozních procesů kovových, polymerních a anorganických nekovových biomateriálů

popsat a identifikovat typy korozních napadení a jejich mechanizmy

hodnotit materiály z hlediska koroze v organizmu

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Z: Helebrant A., Maryška M., Matoušek J.: Hodnocení koroze křemičitých skel ve vodném prostředí. Sklář a Keramik 46, 164-169 (1996)ISSN 0037-637X

Z: Black J.: Biological Performance of Materials., CRC Press, Boca Raton 2010 ISBN 9780849339592

Z: Ducháček V.: Polymery-výroba, vlastnosti,zpracování, použití. VŠCHT, Praha 2011, ISBN 9788070807880

D: Ramakrishna S., Biomaterials., CRC Press, Boca Raton 2010 ISBN 978-1-4200-4781-3

D: Helsen J.A., Breme H.J., Metals as Biomaterials., Wiley, NY 2005 ISBN 0-471-96935-4

D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997)ISSN 0862-5468

D: McCaulye R.A.: Corrosion of Ceramics. Marcel Dekker Inc. New York 1995 ISBN 0-8247-9448-6

D: N.C.Billingham: Degradation and stabilization of polymers in Corrosion and Environmental Degradation. Ed. M.Schutze, Wiley-VCh, 2000, ISBN 3527295054

D: Schnabel W.: Polymer Degradation, Principles and Practical Applications. Akademie-Verlag, Berlin 1981, ISBN 3446132643

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

prezentace přednášek v elektronické formě k dispozici u vyučujících

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

1. Základní pojmy, koroze a degradace

2. Prostředí lidského organizmu

3. Kovové biomateriály, principy a mechanizmy korozních procesů

4. Druhy koroze kovů

5. Modifikace povrchu kovových biomateriálů

6. Polymerní materiály, základní pojmy, tepelná degradace, oxidace polymerů

7. Atmosférické stárnutí, fotochemické děje, vliv ionizujícího záření, stabilizace polymerů

8. Biologická a chemická koroze polymerů, odolnost nejběžnějších polymerních biomateriálů

9. Anorganické nekovové materiály, jejich interakce s kapalinami, základní děje a mechanismy

10. Modely kongruentního a inkongruentního rozpouštění, vliv složení a mikrostruktury na kinetiku rozpouštění

11. Využití koroze skel a sklokeramiky při přípravě resorbovatelných a bioaktivních materiálů

12. Metody studia interakce materiál-tělní prostředí

13. Volba biomateriálů

14. Informační zdroje

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Fyzikální chemie I

Biomateriály pro medicínské využití

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (13.02.2018)

Úspěšné absolvování všech tří částí písemné zkoušky (kovové biomateriály, anorganické nekovové biomateriály, polymerní biomateriály)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha