PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Uživatelské programy - B111004
Anglický název: User Software
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Valášková Zina Ing. CSc.
Záměnnost : N111008, Z111008
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Cílem předmětu je naučit studenty používat pokročilé, výpočetní a manažerské techniky SW tak, aby byli schopni na úrovni zpracovat svá data, graficky je znázornit, napsat zprávu, odprezentovat ji, a v co nejvyšší míře přitom využít možností automatizace a vzájemné spolupráce jednotlivých SW.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Studenti budou umět:

Používat programy MS office na vyšší úrovni včetně nadstavbových funkcí ke zpracování dat, psaní zpráv a diplomových prací a jejich prezentování.

Vyšetřit průběh funkcí, vyřešit nelineární rovnice, soustavy lineárních i nelineárních rovnic, použít kontingenční tabulky i základy optimalizace.

Literatura -
Poslední úprava: Valášková Zina Ing. CSc. (16.01.2018)

Ke studiu lze použít jakoukoliv odbornou počítačovou literaturu pro pokročilé. Knihy typu "Snadno a rychle" svým rozsahem nepostačují.

Např:

Z:Pecinovský J.:Microsoft Office 2013,Podrobná uživatelská příručka; ISBN 978-80-251-4102-1

Ján Žitniak:Microsoft Office 2016,Podrobná uživatelská příručka; EAN 9788025148914

D: Petr Broža a kol.: Microsoft Office 2010-Bible;ISBN 978-80-7413-118-9

D: Jana Andrýsková:1001 tipů a triků pro Microsoft Office 2007; ISBN 978-80-251-2616-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows/support

http://office.microsoft.com/cs-cz/support/skoleni-FX010056500.aspx

http://office.microsoft.com/cs-cz/support/hledani-prikazu-na-pasu-karet-systemu-office-FX101851541.aspx

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Podmínkou získání KZ je úspěšné vyřešení 3 úloh z přednášených modulů: Word, Excel a PowerPoint.

Studenti mají na jejich řešení celkem 3 hodiny času, řeší je na počítači, mohou používat nápovědu a své písemné poznámky.

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

1. Úvodní testy

2. Operační a síťové systémy: Windows, manažery, konfigurace, přístupová práva, sítě, antiviry

3. Textový procesor (MS Word) - pokročilé metody práce s textem, formátování přes styly, zápis rovnic a schémat

4. Textový procesor - Tvorba vlastních stylů, dědičnost vlastností stylů, použití šablon, rychlých částí

5. Textový procesor - pokročilé techniky: objekty, import grafů a dat, seznamy, rejstříky, dlouhé dokumenty

6. Textový procesor - nahrávání maker, tvorba a ukládání vlastních nástrojů do šablon a jejich použití

7. Úvodní test do Excelu; spolupráce Wordu a Excelu - vkládání versus propojování dat a objektů

8. Tabulkový procesor (Excel) -opakování, rozšíření základních znalostí, prostorové bloky, práce s více sešity

9. Tabulkový procesor - možnosti grafů, matematické výpočty, soustavy rovnic, řešitel

10. Tabulkový procesor - statistické výpočty, zpracování a analýza dat, lineární, nelineární regrese

11. Tabulkový procesor - import, export a zpracování dat, databáze v Excelu, pokročilé techniky

12. Tabulkový procesor - Základy optimalizace, kontingenční tabulky, makra

13. Prezentace výsledků v elektronické formě - Powerpoint - základy tvorby prezentací

14. Powerpoint- animace, ozvučení; elektronická pošta, další možnosti Outlooku

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Matematika I

Aplikace výpočetní techniky

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (21.02.2018)

Studenti musí během testu úspěšné vyřešit 3 úlohy z přednášených modulů: Word, Excel a PowerPoint.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha