PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Programování v Pythonu - B143008
Anglický název: Programming in Python
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Záměnnost : N500005
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2018)
Cílem předmětu je naučit se efektivně používat základní řídicí a datové struktury jazyka Python pro zpracování textových a binárních dat. Důraz bude kladen na zdůraznění rozdílů mezi filozofií programů v Pythonu a jiných programovacích jazycích. Studenti se též seznámí s hlavními rozdíly mezi ne zcela kompatibilními verzemi 2.x a 3.x jazyka.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2018)

Díky poměrně unikátní stavbě jazyka Python se studenti seznámí s tak rozdílnými přístupy k řešení problémů jako je použití iterátorů, uzávěrů, prvků funkcionálního programování a dalších. Zároveň se naučí pracovat se základními kameny každé seriózní programátorské práce - testováním a laděním programů a zaznamenávání svého postupu pomocí nástrojů pro správu verzí (DVCS).

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2018)

Z: Pilgrim, Mark: Dive Into Python 3. Apress, 2009. ISBN 978-1430224150

Z: Stevens, Tim J.; Boucher, Wayne: Python Programming for Biology. Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-0-521-89583-5 (hardback), 978-0-521-72009-0 (paperback)

D: Necaise, Rance D.: Data Structures and Algorithms Using Python. John Wiley & Sons, Inc, 2011. ISBN 978-0470618295

D: Lee, Kent D.; Hubbart, Steve: Data Structures and Algorithms with Python. Springer, 2015. ISBN 978-3-319-13071-2

D: Bassi, Sebastian: Python for Bioinformatics. Chapman & Hall/CRC, 2009. ISBN 978-1-58488-929-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2018)

webové stránky předmětu na http://vyuka.ookami.cz

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2018)

Zápočet: domácí úkoly a semestrální práce

Zkouška: písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2018)

1. Historie a úvod do Pythonu.

2-4. Základní typy a řídicí konstrukce. Výjimky.

5-6. Funkce a jejich specifika.

7. Moduly a jejich použití.

8-9. Třídy a jejich specifika. Magické metody.

10. Textový a binární vstup a výstup. Serializace datových struktur.

11. Uživatelský vstup, interakce s prostředím.

12. Testování a ladění kódu.

13-14. Vybrané interní a externí knihovny.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2018)

Předpokládá se znalost základů programování a algoritmizace na úrovni BI-PA1 nebo obdobného kurzu.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2018)

Studenti získají zápočet za vyřešení domácích úkolů a odevzdání semestrální práce. Zkouška je představována písemným testem. Jednotlivé části se promítají do hodnocení ve třetinových poměrech.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 34
Práce na individuálním projektu 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.6 16
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha