PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemie vláken - B148015
Anglický název: Fibres Chemistry
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148028
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)
Předmět seznamuje studenty s chemickým složením a výrobou textilních vláken. Zabývá se možnostmi identifikace textilních vláken a jejich degradací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Student bude umět:

základní principy výroby textilních vláken,

základní degradační procesy v textilních vláknech.

Literatura -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Prokopová I.: Makromolekulární chemie, VŠCHT, Praha 2004 ISBN 80-7080-554-4

Krčma L.: Degradace textilních vláken a ochrana proti ní. SNTL, Praha 1976.

Militký J.: Textilní vlákna, TU Liberec 2002 ISBN 80-7083-644-X

Studijní opory -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

e-learning

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (05.09.2022)

1. Druhy textilií

2. Vlastnosti vláken

3. Celulózová vlákna

4. Živočišná vlákna

5. Regenerovaná vlákna z přírodních polymerů – rostlinná

6. Regenerovaná vlákna z přírodních polymerů – živočišná

7. Příprava a výroba syntetických vláken

8. Syntetická vlákna – polyamidová

9. Syntetická vlákna – polyesterová, polyuretanová

10. Syntetická vlákna – akrylová, polypropylenová, polyethylenová

11. Degradace vláken

12. Metody identifikace textilních vláken

13. Optická mikroskopie I

14. Optická mikroskopie II

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (11.09.2023)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha