PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konstrukce střihů - B148016
Anglický název: Pattern Construction
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Garant: Hlochová Dana Ing.
Záměnnost : N148030
Anotace -
Předmět "Konstrukce střihů" je věnován porozumění postupům tvorby konstrukčních střihových sítí a základním konstrukcím jednotlivých typů oděvů, při kterých se zakreslují tvary střihových částí. Modelací základních střihů vzniká módní silueta příslušného období. Na technickém střihovém výkresu se zobrazují jednotlivé části oděvů tak, aby se mohly snadno odečíst jejich rozměry, tvary a další vlastnosti, jako jsou osnova a útek. Zhotovený technický výkres slouží jako důležitý dokumentační materiál pro potřeby restaurování -konzervování.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• aplikovat znalost základních postupů tvorby střihu pro hlavní typy oděvů

• rozpoznat způsob řešení dané střihové varianty

• vytvořit technickou dokumentaci a používat odborné názvosloví

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Z:Pluháčková J.: Konstrukce střihů dámských oděvů, SPN Praha, 1986.

D:Arnold Janet: Patterns of Fashion, Macmillan Publishers Ltd./DramaBook, London, 1977.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Základní tělovědné poznatky pro konstrukci střihu, somatometrie

2. Konstrukce střihu - technický výkres, kótování, symbolika

3. Konstrukční síť sukňových oděvů

4. Základní střihová konstrukce sukně

5. Úpravy základní konstrukce střihu sukně

6. Modelové varianty sukňových oděvů

7. Konstrukční síť šatů

8. Základní konstrukce střihu šatů

9. Úpravy základní konstrukce střihu šatů

10. Modelové varianty šatů

11. Konstrukční síť šatového rukávu

12. Konstrukce střihů límců a manžet

13. Konstrukční síť kalhot

14. Základní střihová konstrukce kalhot

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Struktura a vlastnosti vláken

Textilní technologie

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je vyhotovení technických střihových výkresů, základních druhů oděvů a jejich modelace. Hodnotí se obsahová i formální úroveň zpracování a schopnost aplikovat osvojené poznatky.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 2 56
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha