PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Struktura a vlastnosti vláken - B148019
Anglický název: Structure and Properties of Fibres
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Studničková Jarmila Ing. Bc. Ph.D.
Hlochová Dana Ing.
Záměnnost : N148036
Anotace -
Předmět "Struktura a vlastnosti vláken" je věnován textilním surovinám, podává přehled o jejich hlavních druzích, třídění, historii využívání a vývoji nových vláken. Vytváří ucelenou představu o získávání přírodních a výrobě chemických vláken. Seznamuje s vnější a vnitřní strukturou vlákna, jeho identifikačními znaky, které se odrážejí v jeho vlastnostech a následně využití.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• rozlišovat textilní vlákna dle způsobu získávání a původu

• určovat druh vlákna dle mikroskopického vzhledu

• volit vhodné restaurátorské postupy na základě materiálového složení a znalosti vlastností jednotlivých druhů vláken

• posoudit vliv způsobu výroby příze na vzhled textilie

• rozeznávat druhy efektních přízí

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Z:Militký J.: Textilní vlákna, TU Liberec 2002.

Z:Staněk J.: Textilní zbožíznalství - Vlákenné suroviny, příze a nitě, TU Liberec 2001.

D:Staněk J.: Nauka o textilních materiálech, část 3, TU Liberec 1986.

D:Staněk J., Hynčicová J., Kovačič V.: Nauka o textilních materiálech, část 2, TU Liberec.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Textilní vlákna, struktura, rozdělení a vlastnosti textilních vláken

2. Přírodní vlákna rostlinná ze semen

3. Přírodní vlákna rostlinná ze stonků

4. Přírodní vlákna rostlinná z listů

5. Přírodní vlákna rostlinná z plodů

6. Přírodní vlákna živočišná - ze srstí

7. Přírodní vlákna živočišná - hedvábí

8. Přírodní vlákna anorganická

9. Výroba chemických vláken, modifikace vláken

10. Chemická vlákna z přírodních polymerů - celulózová

11. Chemická vlákna z přírodních polymerů - bílkovinná

12. Chemická vlákna ze syntetických polymerů

13. Chemická vlákna nepolymerní

14. Druhy a vlastnosti přízí

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Klasifikace probíhá na základě kriteriálních písemných testů, u nichž je požadována úspěšnost minimálně 50% pro možnost dalšího pokračování ústní zkouškou. Hodnotí se schopnost orientovat se v širokém sortimentu textilních materiálů, aplikovat poznatky o vlastnostech vláken a identifikovat jednotlivá vlákna podle charakteristických znaků.

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha