Textilní technologie - B148021
Anglický název: Textile Technology
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Studničková Jarmila Ing. Bc. Ph.D.
Záměnnost : N148041
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s vývojem textilních technologií. Zvláštní důraz je kladen na základní principy výroby textilií.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • orientovat se v principech a technologických postupech výroby přízí,
  • orientovat se v principech a technologických postupech výroby tkanin,
  • orientovat se v principech a technologických postupech výroby pletenin
  • orientovat se v principech a technologických postupech výroby netkaných textilií.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Z:Dostalová M., Křivánková M.: Základy textilní a oděvní výroby, TU Liberec 2004 - ISBN 80-7083-831-0

Z:Pařilová H.: Textilní zbožíznalství - Tkaniny, TU Liberec 2000 - ISBN80-7083-391-2

Z:Pařilová H. Textilní zbožíznalství - Bytové textilie, TU Liberec 2002 - ISBN - 80-7083-641-5

Z:Havrdová M.:Textilní zbožíznalství - Netkané textilie, TU Liberec 2000-

D:Bednář V., Svatoš S.: Vazby a rozbory tkanin, SNTL Praha 1989

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučující

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Od rukodělného zpracování k průmyslové výrobě.

2. Výroba, druhy a úpravy přízí a nití.

3. Princip výroby tkanin, stroje pro tkaní.

4. Příprava materiálu ke tkaní, výrobní předpis.

5. Druhy tkanin.

6. Parametry tkanin, technická vzornice.

7. Základní tkalcovské vazby a jejich odvozeniny, vazby zvláštní a kombinované, vazby složité, vazby žakárské a vazby speciální.

8. Princip výroby pletenin, pletařské stroje, druhy pletených výrobků.

9. Pletařské vazby zátažné a osnovní a speciální.

10. Netradiční technologie - mechanicky vázané, tj. všívané, vpichované a proplétané.

11. Netradiční technologie -chemicky pojené textilie, vrstvené textilie, speciální textilie.

12. Zušlechťování textilií - mechanické úpravy, chemické a speciální úpravy.

13. Barvení textilií.

14. Potiskování textilií.

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní prerekvizity -

Struktura a vlastnosti vláken

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84