PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Modelování - B148023
Anglický název: Modelling
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Urbanová Markéta MgA.
Havlíčková Monika MgA.
Záměnnost : N148032
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v plastických studií objektů a jejich detailů.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 využívat své modelační dovednosti při restaurování památek

 provést plastickou studii objektů, figur a jejich detailů

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Skica přírodniny - kresebná, prostorová.

2. Návrh, model v měřítku z hlíny.

3. Příprava zvětšení, vytvoření konstrukce, vybudování základního tvaru z hlíny.

4. Zpracování povrchu.

5. Odlévání negativu ze sádry.

6. Odlévání sádrového odlitku.

7. Zpracování sádrového odlitku.

8. Příprava konstrukce a stavba základního tvaru busty.

9. Proporce hlavy a způsob jejích měření.

10. Zpracování objemu hlavy.

11. Zpracování detailu hlavy.

12. Zpracování oděvu a ozdob.

13. Kompozice ruky v reliéfu z hlíny.

14. Redukce prostorových objemů do reliéfu.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Figurální kreslení

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na seminářích a vypracování kreseb a palstických modelů dle zadání ve stanovené kvalitě.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha