PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Seminář semestrální práce IV - textil - B148025
Anglický název: Seminar of Semestral Work IV - textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Bureš Víchová Jana Bc. DiS.
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)
Cílem tohoto předmětu je zdokonalit studenty v průzkumu a dokumentaci textilních objektů. V rámci předmětu studenti provádějí průzkum a dokumantaci restaurovaného objektu a své výsledky a jejich interpretaci konzultují s vyučujícím.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Studeni budou umět:

" provést restaurátorský průzkum textilního objektu

" provést dokumentaci restaurovaného objektu.

Literatura -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Landi S.: The textile conservators manual. BH, Oxford 1992, ISBN 0-7506-3897-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Průzkum a dokumentace restaurovaného předmětu z hlediska:

1. výtvarného

o kresebná dokumentace - zakreslení rozměrů (kóty), detaily poškození, studie původního vzhledu a výzdoby, technický výkres k jednotlivým technikám

o fotodokumentace - zachycení celku a detailů při převzetí práce, v průběhu práce a po ukončení

2. uměleckohistorického

o vstupní uměleckohistorický rozbor, studium zdrojů (datace, provenience, rekonstrukce vzhledu, ikonografie)

o vypracování uměleckohistorické části restaurátorské zprávy

3. textilně technologického

o odběr vzorků

o vazebný rozbor materiálu

o rozbor přízí

o identifikace vláken (mikroskopie)

o analýza netextilních materiálů

o barvení pomocných materiálů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Semestrální práce III, Seminář semestrální práce III

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Požadavky k zápočtu: 70% účast a vypracování protokolu o provedených pracích.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha