PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Organické materiály památek II - B148028
Anglický název: Organic materials of cultural heritage objects II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: N148004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na vlastnosti, degradaci a konzervování přírodních organických materiálů, které jsou častou součástí předmětů kulturního dědictví. Studenti se také seznámí s možnostmi konzervování moderních materiálů ve sbírkách.
Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou mít základní znalosti o struktuře, vlastnostech a degradaci dřeva, papíru, textilu, usní, fotografických materiálů, stejně tak i moderních sbírkových předmětů. Získají základní znalosti o jejich konzervování.

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Literatura -

Zelinger, J., et al.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. 2. vydání, Academia Praha, 1987.

Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo. STOP Praha II. vydání, 2008.

Ďurovič, M. et al.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002, ISBN 80-7185-383-6.

Brydson J. A.: Plastics Materials. Butterworth Heineman, Oxford, 1999. ISBN 9780080514086

Oosten T.: Plastics in Art. Plastics in art: history, technology, preservation. Siegl, 2002.

Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry, 1992.

May E., Mark J.: Conservation science (Heritage materials), RSC Publishing, 2006.

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998. ISBN 0-7506-2620-8

Sturge T:The Conservation of Leather Artefacts: Case Studies from the Leather Conservation Centre. 2000. ISBN: 0-946072-06-X

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní opory -

e-learning

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Sylabus -

1. Dřevo - struktura a vlastnosti

2. Dřevo - poškození, ochrana a konzervování

3. Papír – výroba a vlastnosti

4. Papír – poškození a možnosti konzervování

5. Textilie – struktura a vlastnosti

6. Textilie – poškození a možnosti konzervování

7. Kolagenové materiály - výroba a vlastnosti

8. Kolagenové materiály - poškození a možnosti konzervování

9. Záznamové prostředky a pečeti – poškození a možnosti konzervování

10. Fotografické a filmové materiály – poškození a možnosti konzervování

11. Barevná vrstva – struktura a poškození

12. Metody průzkumu barevné vrstvy

13. Moderní materiály ve sbírkách – poškození a možnosti konzervování

14. Metody studia degradace organických materiálů

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní prerekvizity -

Organické materiály památek I

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha