PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Informatika konzervování-restaurování - B148037
Anglický název: User Software for Restoration
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Průša Filip Ing. Ph.D.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Průša Filip Ing. Ph.D. (15.02.2018)
Předmět je zaměřen na efektivní využití programů souboru Microsoft Office. Cílem je naučit studenta kvalitně zpracovat, s využitím automatizačních prostředků, rozsáhlý textový dokument (např. restaurátorskou zprávu atd.) obsahující grafické informace, plně využívat tabulkový procesor a vytvořit smysluplnou prezentaci. Velký prostor je věnován technickému zpracování fotografií v prostředí programu Adobe Photoshop. Dále je kladen důraz na práci s informačními databázemi a správu bibliografických informací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Průša Filip Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Studenti budou umět:

Zpracovat rozsáhlý textově-grafický dokument.

Řešit výpočetní problémy, se kterými se mohou v rámci praxe restaurátorů setkat.

Aktivně vyhledávat relevantní informace v příslušných informačních databázích.

Prezentovat výsledky práce.

Zpracovat digitální fotografii na vysoké technické úrovni.

Literatura -
Poslední úprava: Průša Filip Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Z: Pecinovský J., Office 2007 - podrobný průvodce, 9788024719627

Z: Willmore B.,Velká kniha k Adobe Photoshop CS2, 9788025115404

Studijní opory -
Poslední úprava: Průša Filip Ing. Ph.D. (13.02.2018)

web.vscht.cz/prusaf

Sylabus -
Poslední úprava: Průša Filip Ing. Ph.D. (15.02.2018)

1. Úvod - seznámení s prostředím programů a sítí VŠCHT.

2. Word 1 - styly, šablony, objekty.

3. Word 2 - práce s grafickými informacemi.

4. Word 3 - správa velkého dokumentu.

5. Databáze 1 - vyhledávání relevantní literatury.

6. Databáze 2 - správa bibliografických údajů.

7. Excel 1 - výpočty.

8. Excel 2 - práce s grafy, databázové funkce.

9. Power Point 1 - význam prezentačního SW, možnosti programu, zásady tvorby prezentace.

10. Power Point 2 - modelová prezentace, tvorba posteru.

11. Audiovizuální soubory - barevné prostory, formáty, komprese dat.

12. Adobe Photoshop 1 - základní úpravy.

13. Adobe Photoshop 2 - retuš, pokročilé techniky.

14. Adobe Photoshop 3 - vrstvy, text, objekty.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Průša Filip Ing. Ph.D. (13.02.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Průša Filip Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Úspěšné absolvování závěrečného testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha