PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fotografické techniky - B148038
Anglický název: Photography Techniques
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106022, Z106022
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty teoreticky i prakticky se základy technické fotografie, která je nezbytná pro dokumentaci restaurátorských a konzervátorských postupů a je tedy nedílnou součástí konzervátorsko-restaurátorských zpráv.
Poslední úprava: Drábková Klára (26.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

teorii fotografie a konstrukci fotografického přístroje

základy aranžování a expozice objektu

zhotovit technickou fotografii.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Literatura -

Z: Ang, T.: Základy digitální fotografie, Computer Press, Brno 2013.

Z: Fraser, B.: - Schewe, J.: RAW. Zoner Press, Brno 2009.

D: Gregor, K.: Konstrukce fotografických přístrojů, SPN, Praha 1989.

D: Hedgecoe, J.: Velká kniha fotografie. Svojtka a Vašut, Praha 1996.

Z: Jiráček, M.: Technické základy fotografie. Komora fotografických živností, Praha 2002.

D: Baier, W.: Základy fotografie s návody k vlastním pokusům, SNTL Praha 1957.

D: Kelby, S: Digitální fotografie 1 - 4, Zoner press, Brno 2010.

D: Peterson, B. Naučte se fotografovat detail kreativně. Zoner Press, Brno 2010.

D: Peterson, B. Naučte se fotografovat s bleskem kreativně. Zoner Press, Brno, 2012.

D: Pohribný, J.: Kreativní světlo. Zoner Press, Brno 2011.

D: Sucharda, J.: Fotografický ateliér. Zoner Press, Brno 2010.

D:Thomson, R.: Naučte se dobře fotografovat makro a detail. Zoner Press, Brno 2006.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Sylabus -

" Fotografický přístroj, základní parametry klasického a digitálního fotopřístroje.

" Optika, exponometrie, digitální záznam obrazu

" Práce s digitálním fotoaparátem

" Světlo a typy světla

" Práce s bleskem, použití filtrů.

" Práce s editorem, obrazové formáty

" Úpravy digitálních fotografií

" Archivace obrázků (klasické i digitální fotografie), archivační programy.

" Technická fotografie, produktová fotografie

" Produktová/technická fotografie v ateliéru

" Fotografování drobných předmětů

" Fotografování exteriéru, architektury

" Úprava (využití přírodních) světelných podmínek.

Poslední úprava: Kučerová Irena (30.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou pro udělení zápočtu je:

Odevzdávat snímky z jednotlivých bloků praktických cvičení zhotovených na papíru ve fotografické kvalitě.

Závěrečná práce: dva snímky ve formátu 13x18cm nebo jako datový soubor s rozlišením minimálně 1500x2100 ve formátu TIFF ev. JPEG s minimální kompresí s potřebnou kvalitou dokumentovaného objektu.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.4 10
3 / 3 69 / 84
 
VŠCHT Praha