PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Hospodaření s vodou ve Smart Cities - B217004
Anglický název: Water Management in Smart Cities
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://web.vscht.cz/bartacej/DZOV.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N217004
Je záměnnost pro: AB217004
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)
Cílem předmětu je objasnit princip a perspektivy decentralizovaného čištění odpadních vod. To se stává alternativou takzvaného centralizovaného čištění odpadních vod v klasických čistírnách odpadních vod, které v řadě případů není optimální z pohledu ekonomického i ekologického. Základní ideou decentralizovaného čištění odpadních vod je netradiční zacházení s odpadní vodou jako s cennou surovinou, kterou je optimální využít a zpracovat na místě jejího vzniku. Náplň předmětu je zaměřena na malé čistírny odpadních vod, přírodní procesy čištění odpadních vod, možnosti segregace odpadních vod (včetně v domácnostech), závlahy, produkci bioplynu z malých zdrojů odpadních vod apod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)

Studenti budou umět:

  • samostatně posoudit výhody a nevýhody aplikace decentralizovaných systémů v konkrétních případech navrhování zpracování odpadních vod.
  • aplikovat principy různých způsobů nakládání s OV a navrhnout jejich technické provedení tak aby vyhovovala legislativním požadavkům.
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)

D:Lens P.,Zeeman G.,Lettinga G.,Decentralised Sanitation and Reuse,IWA Publishing,2001,19002222477

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)

1. Úvod

2. Systémy nakládání s odpadními vodami: od historie k současnosti

3. Zadání tématu projektu

4. Charakteristika odpadních vod

5. Separace různých typů odpadních vod

6. Cenné látky v odpadních vodách

7. Rizika DZOV

8. Technologie: Low-tech systémy, historie

9. Technologie: Domovní čistírny

10. Technologie: Využití anaerobních systémů

11. Technologie: Laguny a přírodní systémy

12. Legislativní aspekty DZOV

13. Příklady realizací

14. Obhajoba projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (02.12.2021)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (16.02.2018)

Obhajoba individuálního projektu a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Práce na individuálním projektu 2,3 64
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,7 20
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha