PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Exkurze - B251003
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi. V ostatních společnostech studenti zhlédnou technologie a pracovní postupy, seznámí se s jejich řídícími procesy a dopady (environmentálními, ekonomickými a sociálními).
Poslední úprava: Sýkora Vladimír (08.12.2020)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Poslední úprava: Kubová Petra (21.08.2019)
Studijní opory

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Poslední úprava: Kubová Petra (21.08.2019)
Sylabus

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze

Poslední úprava: Kubová Petra (21.08.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student, který se zúčastnil exkurze, získá zápočet po vypracování protokolu.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.08.2019)
 
VŠCHT Praha