Základy fyziologie člověka - B320016
Anglický název: Fundamentals od Human Physiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320082
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se základními aspekty anatomie a fyziologie lidského těla. Probírá jednotlivé soustavy našeho organismu, jejich vzájemnou provázanost, ale také evoluci a ontogenezi. Vytváří základ pro komunikaci absolventů s lékaři a farmaceuty.
Poslední úprava: Zelenka Jaroslav (16.08.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou:

  • znát základní terminologii anatomie a fyziologie člověka
  • rozumět podstatě fyziologických procesů: homeostáze, imunitní odpověďi, ontogenezi, regeneraci
  • komplexně chápat funkci jednotlivých lidských orgánů a systémů
  • se orientovat v aktuálních tématech biomedicíny
Poslední úprava: Zelenka Jaroslav (16.08.2022)
Literatura -

Lékařská fyziologie, 2. přepracované a doplněné vydání, Otomar Kittnar a kol., Grada 2020, ISBN: 978-80-247-1963-4

Atlas fyziologie člověka, Stefan Silbernagl,Agamemnon Despopoulos, Grada 2016, ISBN: 978-80-247-4271-7

Poslední úprava: Zelenka Jaroslav (16.08.2022)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: Zelenka Jaroslav (16.08.2022)
Sylabus -

1) Vývoj člověka a jeho zdraví

Systém, evoluce a ekologie člověka, vliv kulturního vývoje na jeho zdraví.

2) Vnitřní prostředí a krev

Tkáně, tělesné tekutiny, vnitřní prostředí, homeostáza, složení a funkce krve.

3) Krevní oběh a dýchání

Cévy, lymfatický systém, srdce, plíce, přenos kyslíku.

4) Infekce a imunita

Symbióza s mikroorganismy, leukocyty, přirozená a získaná imunita, protilátky, zánět, imunitní tolerance.

5) Trávení a výživa

Trávicí soustava, její regulace, postup a trávení potravy, základy výživy.

6) Metabolismus a detoxikace

Játra, hospodaření s živinami, xenobiotika a detoxikační mechanismy, ledviny, hospodaření s vodou a ionty, glomerulární filtrace a tvorba moči.

7) Nervová soustava

Struktura neuronu a přenos vzruchu, reflexní oblouk, vegetativní inervace, anatomie a fyziologie mozku, vědomé a podvědomé funkce, paměť, učení, emoce.

8) Smysly

Zrak a oko, sluch, rovnováha a ucho, čich, chuť, hmat a ostatní kožní a mechanické receptory, bolest.

9) Opěrná a pohybová soustava

Kosti, jejich stavba a metabolismus, klouby, šlachy, svaly – mechanismus, regulace a energetika svalového stahu, fyziologie tělesné námahy a sportu, fyzioterapie.

10) Humorální regulace

Žlázy s vnitřní sekrecí, hormony, vegetativní stres.

11) Pohlavní rozmnožování

Anatomie a fyziologie rozmnožovací soustavy obou pohlaví, pohlavní buňky, těhotenství, antikoncepce, reprodukční medicína.

12) Ontogeneze a regenerace

Kmenové buňky a diferenciace, hojení, embryogeneze, vývoj dítěte, dospívání, stárnutí, onkogeneze.

13) Kůže a tuková tkáň

Struktura a funkce kůže, kosmetika, bílá a hnědá tuková tkáň, termoregulace.

14) Vybrané kapitoly z medicíny

Historické úspěchy medicíny, medicína založená na důkazech, prevence, epidemiologie, moderní trendy.

Poslední úprava: Zelenka Jaroslav (16.08.2022)
Studijní prerekvizity -

Biologie, Biochemie

Poslední úprava: Zelenka Jaroslav (16.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Zelenka Jaroslav (16.08.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84