PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy patologie - N320082
Anglický název: Fundamentals of pathology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Marinov Iuri doc. MUDr. CSc.
Karamonová Ludmila Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B320016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti obecné patologie: podstata a hlavní příčiny nemoci, základní patologické procesy, obecná struktura, funkce a poruchy jednotlivých orgánů, základní klasifikace jednotlivých nosologických jednotek a hlavní vyšetřovací metody v patologii.
Poslední úprava: TAJ320 (12.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • základní pojmy a terminologii z oboru patologie člověka
  • podstatu základních patologických procesů: regresivní, progresivní a metabolické změny
  • obecnou strukturu funkce a poruchy jednotlivých lidských orgánů a systémů: dýchací, trávicí, endokrinní, imunitní, kožní, krvetvorní, pohlavní, vylučovací a pohybový
  • podstatu a základní klasifikaci jednotlivých onemocnění
  • základní vyšetřovací metody v patologii
Poslední úprava: TAJ320 (12.09.2013)
Literatura -

Z:Jarmila Bártová: Patologie pro bakaláře, nakladatelství Karolinum, UK, Praha 2004

Z:Ctibor Povýšil, Ivo Steiner: Speciální patologie UK, Galén-Karolinum 2007

Poslední úprava: SEK320 (20.08.2013)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: SEK320 (27.08.2013)
Sylabus -

1.Regresivní změny: Smrt a její známky; Autolýza, nekróza. Nekropsie, biopsie.

2.Atrofie. Dystrofie: poruchy metabolismu.

3.Progresivní změny: Hypertrofie, Hyperplazie, Metaplazie - dysplazie, Regenerace, Reparace.

4.Záněty nespecifické - sepse - septický šok.

5.Záněty specifické - TBC, syfilis, Infekční nemoci.

6.Nádory.

7.Nemoci krevní, Nemoci sleziny (ruptura) a lymfatických cév.

8.Trombóza a embolie - oběhová selhání - srdeční insuficience.

9.Nemoci srdce a cév.

10.Nemoci respirační soustavy.

11.Nemoci GIT.

12.Nemoci urogenitálního ústrojí.

13.Nemoci CNS, Nemoci pohybové soustavy.

14.Patologie novorozence.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Biochemie, Biologie

Poslední úprava: SEK320 (19.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 15
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 27
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha