PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Probiotika a funkční potraviny I - B322003
Anglický název: Probiotics and Functional Food I
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N322026
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (26.01.2018)
Předmět je zaměřen na základní kategorie funkčních fermentovaných i nefermentovaných potravin, pochopení vztahu mezi vlastnostmi bakterií mléčného kvašení a jejich zdravotních benefitů. Studenti se seznámí s použitím probiotických mikroorganismů v potravinářských technologiích, problematikou jejich stability a stanovení. Rovněž budou probrány základní legislativní dokumenty týkající se označování potravin, zdravotních a nutričních tvrzení. V další části výuky budou prezentovány základní poznatky o funkčních složkách jednotlivých komodit potravin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (29.01.2018)

Studenti budou umět:

  • zhodnotit vlastnosti bakterií mléčného kvašení a probiotických mikroorganismů z hlediska růstu, funkčních a technologických vlastností,
  • zhodnotit význam jednotlivých složek potravin ve výživě, znát jejich výskyt v potravinách
  • orientovat se v základních legislativních dokumentech, zejména týkajících se zdravotních a nutričních tvrzení a označování potravin

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Z: Farnworth E. R.: Handbook of Fermented Functional Foods. CRC Press London 2008. ISBN 978-1-4200-5326-5.

Z: Kalač P.: Funkční potraviny, kroky ke zdraví. Dona České Budějovice 2003. ISBN 80-7322-029-6

Z: Tamine A.: Probiotic Dairy Product. Oxford: Blackwell 2005.

D: Kvasničková A.: Sacharidy pro funkční potraviny: probiotika � prebiotika � synbiotika. ÚZPI Praha 2000.

Studijní opory -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (29.01.2018)

Základní studijní materiály pro zapsané studenty: on line materiály e-learning.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.03.2018)

1. Definice a klasifikace funkčních potravin, biopotravin, potravinových doplňků, potravin nového typu

2. Základní legislativní dokumenty, označování potravin, zdravotní a nutriční tvrzení, energetická hodnota potravin

3. Definice a vlastnosti probiotických mikroorganismů

4. Bakterie mléčného kvašení, základní charakteristika a použití

5. Charakteristika druhů bakterií mléčného kvašení a ostatních druhů používaných jako probiotika

6. Technologické vlastnosti probiotických mikroorganismů a jejich zdravotně-funkční působení

7. Probiotické potraviny, doplňky stravy, faktory ovlivňující stabilitu probiotik v potravinách

8. Stanovení mikroorganismů v potravinách, specifické podmínky pro stanovení probiotických mikroorganismů

9. Netradiční fermentované potraviny

10.Rostlinná vláknina, cereálie, rostlinné produkty jako funkční potraviny

11.Prebiotika a synbiotika

12.Mléko a mléčné výrobky jako funkční potraviny

13.Rostlinné oleje jako funkční potraviny, význam jednotlivých mastných kyselin ve výživě

14.Vývoj ve spotřebě funkčních potravin, přístup spotřebitelů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc. (29.01.2018)

Mikrobiologie B320007

Úvod do potravinářských a biochemických věd B322002

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha