PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy kosmetiky - B322004
Anglický název: Basics cosmetics
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 70 / 70 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D.
Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N322024
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními kosmetickými surovinami, především tenzidy, jejich fyzikálně chemickým chováním a možnostmi analýzy; formami kosmetických výrobků; výrobou tekutých kosmetických přípravků a emulzních kosmetických přípravků; legislativními požadavky při výrobě kosmetických přípravků a působením kosmetických přípravků na pokožku.
Poslední úprava: Hrádková Iveta (16.09.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se ve složení kosmetických přípravků

základní teoretické znalosti o tenzidech, emulgátorech, emolientech, humektantech a jiných látkách používaných v kosmetickém průmyslu

Poslední úprava: Hrádková Iveta (16.09.2022)
Literatura -

Šmidrkal J.: Tenzidy. VŠCHT Praha, Praha, 2020, 978-80-7592-056-0

Paye M., Barel A.O., Maibach H.I.: Handbook of Cosmetic Science and Technology, Taylor and Francis, Boca Raton, 2006,978-1-57444-824-5

Sakamoto K., Lochhead R., Maibach H., Yamashita Y.: Cosmetic Science and Technology. Theoretical Principles and Applications. Elsevier, Amsterdam, 2017, 978-0-12-802005-0

Hojerová J., Škultétyová K.: Materiály, SPN, Bratislava, 2007, 978-80-10-01261-9

Poslední úprava: Hrádková Iveta (26.06.2024)
Studijní opory -

Studijní materiály budou k dispozici zapsaným studentům na E-learningu.

Poslední úprava: Hrádková Iveta (16.09.2022)
Sylabus -

1, Kůže, základní pojmy, historie

2, Kategorizace kosmetických přípravků

3, Tenzidy a emulgátory

4, Technologie výroby kosmetických přípravků

5, Kosmetická mikrobiologie. Konzervanty

6, Toaletní mýdla, šampony, tekutá mýdla, sprchové gely apod.

7, Kosmetické emulze

8, Dekorativní kosmetika

9, Deodoranty, antiperspiranty. Kolínské vody a parfémy

10, Sluneční kosmetika

11, Legislativa

12, Příprava a hodnocení kosmetického mycího přípravku

13, Příprava a hodnocení kosmetického emulzního přípravku

14, Analytické, reologické metody pro hodnocení kosmetických výrobků, měření kožních parametrů

Poslední úprava: Hrádková Iveta (16.09.2022)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (06.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. Zápočet student získá po vypracování individuálního projektu.

Poslední úprava: Hrádková Iveta (16.09.2022)
 
VŠCHT Praha