PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyziologie výživy - B323017
Anglický název: Physiology of nutrition
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Cahová Monika RNDr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu je přehled fyziologických dějů v organismu, které mají příčinnou nebo důsledkovou souvislost s výživou člověka. První část shrnuje poznatky o trávení a resorpci jednotlivých živin, funkci trávicího traktu, vylučování odpadních produktů a energetické a látkové bilanci. Obecná část se soustředí poruchy příjmu potravy, alternativní výživové směry a nutriční epidemiologii.
Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Charakterizovat funkce jednotlivých orgánů a soustav v organismu v souvislosti s výživou

Charakterizovat význam a funkci trávicího traktu a souvisejících orgánů

Charakterizovat základní parametry energetické bilance a látkových bilancí

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Literatura -

Z: Hloch O.: Užitečné tabulky pro praxi nejen v interních oborech. Grada Publishing, Praha, 2018. ISBN 978-80-271-0311-9

D: Lukáš K., Žák A. Gastroenterologie a hepatologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1787-6

D: Rokyta R.a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Grada, Praha, 2015; ISBN: 978-80-247-4867-2

Z: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7

D: Silbernagl S., Lang F. Atlas patofyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2012. ISBN 978-80-247-3555-9

D: Vokurka M. a kol. Velký lékařský slovník. 10. Aktualizované vydání, Maxdorf, Praha, 2015. ISBN 978-80-7345-456-2

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Studijní opory -

https://webpath.med.utah.edu/HISTHTML/ANATOMY/ANATOMY.html

https://www.anatomyatlases.org/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas.shtml

http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/contents.htm

https://emedicine.medscape.com/gastroenterology

https://www.cgs-cls.cz/

https://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (17.11.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

V rozsahu sylabu

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Sylabus -

1.Exkurze do historie – pohled na zdravou výživu očima staletí

2.Makro- a mikronutrienty I (proteiny, lipidy, sacharidy, voda. minerální látky, stopové prvky)

3.Makro- a mikronutrienty II (základy intermediálního metabolismu)

4.Látková a energetická bilance; biologická a energetická hodnota stravy; metody stanovení energetické potřeby (výpočty, přímá a nepřímá kalorimetrie)

5.Anatomie a funkce trávicího traktu I (anatomie a funkce GIT)

6.Anatomie a funkce trávicího traktu II (Žlázy spjaté s trávící soustavou, játra, pankreas; Detoxikační mechanismy; Vylučování látek z těla, ledviny)

7.Střevní mikrobiom a jeho příspěvek (nejen) k trávení

8.Regulace příjmu potravy

9.Poruchy příjmu potravy

10.Alternativní způsoby výživy, reduktariánské diety, potravinové skupiny, výživové dávky, výživa specifických skupin populace. Dietoterapie

11.Vybrané hygienické aspekty výživy. Alergie z potravin

12.Metabolický výzkum – výživa očima vědy

13.Nutriční epidemiologie

14.Výživa „očima“ planety (udržitelnost, nové zdroje potravin).

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2024)
Vstupní požadavky -

Biologie

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Studijní prerekvizity -

Prerekvizita: Biologie

Korekvizita: Výživa člověka

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Forma zakončení předmětu: ústní zkouška

Podmínky zakončení předmětu: Úspěšné absolvování ústní zkoušky

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (16.11.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha