PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Exkurze - B352001
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Anotace
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.01.2018)
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.01.2018)

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Studijní opory
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.01.2018)

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.01.2018)

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze

 
VŠCHT Praha