PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů - B402008
Anglický název: Laboratory of characterization of nano and microsystems
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Člupek Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N402079
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Předmět pro 5. semestr studia s účelem seznámit studenty s analytickými a fyzikálně-chemickými metodami charakterizace nanosystémů. Jednotlivé úlohy budou zajištěny na ústavech 402, 403, 409 a 444.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Studenti budou umět:

základní postupy měření vzorků vybranými fyzikálně-chemickými metodami charakterizace nano a mikrosystémů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Laboratorní cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

1. Stanovení závislosti povrchového napětí vodného roztoku tenzidu na koncentraci

2. Morfologická analýza pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM)

3. Elektrostatický náboj práškových materiálů

4. Měření střední molární hmotnosti polymeru (reometr)

5. Ramanova mikrospektroskopie

6. Povrchová plasmonová rezonance

7. Reflexní spektrometrie

8. Impedanční spektroskopie

9. Elektronová mikroskopie

10. Měření hustoty práškových porézních materiálů plynovým pyknometrem

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Základní znalost a zkušenost s prací v chemické laboratoři.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha