PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do separačních metod - B402010
Anglický název: Introduction to separation methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David doc. RNDr. Dr.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)
Studenti dostanou základní přehled o používaných separačních technikách ve sféře analýzy léčiv. Pozornost bude především věnována kapilární elektroforéze, plynové a kapalinové chromatografii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

Studenti budou umět:

dobře se orientovat v základních separačních metodách pro analýzu léčiv. Budou znát základní principy metod a aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

Z Chromatography - Principles and Instrumentation, M.E. Vitha, Wiley, 2017, ISBN: 9781119270881.

Z High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.

Z Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.

Z Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-68218-0.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470688427

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

1. Rozdělení separačních metod, přehled, základní pojmy.

2. Základy chromatografie.

3. Plynová chromatografie - teorie.

4. Plynová chromatografie - stacionární fáze, instrumentace.

5. Plynová chromatografie - stacionární fáze, instrumentace.

6. Plynová chromatografie - vybrané aplikace.

7. Kapalinová chromatografie - teorie.

8. Kapalinová chromatografie - separační mody, instrumentace.

9. Kapalinová chromatografie - separační mody, instrumentace.

10.Kapalinová chromatografie - vybrané aplikace.

11. Kapilární elektroforéza - teorie.

12. Kapilární elektroforéza - separační mody, instrumentace.

13. Kapilární elektroforéza - separační mody, instrumentace.

14. Kapilární elektroforéza - aplikace.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

Žádné.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha