PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Trestná činnost v digitálním prostoru - B402015
Anglický název: Doplnit
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Burčík Jaroslav Ing. Ph.D.
Hüttl Jaroslav Ing.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.02.2018)
Pojem počítačová kriminalita (též kybernetická internetová kriminalita, kyberkriminalita, nebo kybernalita) je používán pro označení trestných činů zaměřených na manipulaci s údaji v počítačích a souvisejících databázích nebo pro trestné činy páchané pomocí počítače. Jde o nelegální, nemorální a neoprávněné konání, které zahrnuje zneužití údajů získaných prostřednictvím výpočetní techniky nebo jejich ovlivnění. Předmět poskytuje základní informace o uvedené problematice a nastiňuje také efektivní možnost obrany proti internetové kriminalitě.
Literatura
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (05.03.2018)

Platovov, M.; Hlaváč, J.; Lórencz, R.: Using power-up SRAM state of atmel ATmega1284P microcontrollers as physical unclonable function for key generation and chip identification. Information Security Journal: 22: 244-250, 2013.

Sylabus
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.02.2018)

1) Úvod do počítačové kriminality, historie a motivace.

2) Autorská práva, jejich porušování, spyware, červi, trojské koně.

3) Ochrana uživatelských účtů, ochrana souborů, knihoven a databází.

4) Heslo, jeho prolomení, metody prolomení hesla. Kombinované metody ochrany.

5) Hacking, sniffing, spoofing, phishing, cookies.

6) Nevyžádané a poplašné zprávy (spam a hoax), ochrana proti poplašným zprávám.

7) Spyware: špionáž získávání informace z účtu bez vědomí majitele.

8) Počítačový virus, jehož cílem je poškodit počítač, datový obsah počítače, viry napadající spustitelné soubory.

9) Dokumentové viry (makroviry) a viry, které předstírají systémové služby, nebo které zneužívají systémových děr.

10) Souborové spustitelné viry, soubory s příponou exe nebo com. Dělení souborových virů, přepisující, parazitické a doprovodné.

11) Techniky viru šířící se elektronickou poštou.

12) Prevence a archivace souborů, bezpečné zálohy mimo počítač.

13) Prevence vzdělávání uživatelů počítačů, neotevírat automaticky přílohy, instalovat vysoce kvalitní antivirové programy pro poštovní zprávy.

14) Antivirové programy, detekce virů, odstranění virů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha