PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů - B409008
Anglický název: Laboratory of manufacturing of nano and micromaterials
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Tokárová Viola doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N409073
Anotace -
Laboratorní kurz je zaměřen na získání praktických dovedností při přípravě a charakterizaci různých mikročástic a nanočástic, při uskutečňování povrchových modifikací různých materiálů, při výrobě a charakterizaci mikrofluidních čipů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • připravit mikročástice a nanočástice z různých materiálů.
  • nanášet tenké vrstvy materiálů.
  • vytvářet a charakterizovat mikrofluidní čipy.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Literatura -

Návody k laboratořím jsou dostupné na stránce https://fchi.vscht.cz/studium/bakalarske/nano/laboratore

Poslední úprava: Jahoda Milan (23.02.2018)
Studijní opory -

https://fchi.vscht.cz/studium/bakalarske/nano/laboratore

Poslední úprava: Přibyl Michal (01.02.2018)
Sylabus -

1. Emulze: Příprava a stabilizace

2. Příprava křemičitých částic metodou sol-gel

3. Příprava a depozice nanočástic metodou elektrorozprašpování

4. Příprava kovových mikrostruktur metodou UV litografie

5. Příprava nanočástic zlata a stříbra

6. Napařování a naprašování

7. Příprava mikro-kanálkových systémů metodou odlévání

8. Stanovení zeta-potenciálu a elektroosmotické mobility v mikrofluidním čipu

9. Spin-coating

10. Kinetika mletí ve vibračním mlýnu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

K udělení zápočtu je nutné odevzdat protokoly ze všech absolvovaných laboratorních prací. Hodnocení každého protokolu musí být lepší než nedostatečné. Výsledná známka je vypočítána jako aritmetický průměr známek z protokolů.

Poslední úprava: Přibyl Michal (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha