PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy - B409010
Anglický název: Multifunctional Chemical and Biochemical Micro-Systems
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409055
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Mikrofluidní systémy, mikroreaktory, mikromaticová zařízení či mikrosenzory nacházejí široké uplatnění v medicínské diagnostice, monitoringu životního prostředí, výrobě léčiv nebo přípravě speciálních chemikálií. Cílem předmětu je seznámit studenty s novými trendy v oblasti chemického inženýrství. V rámci předmětu budou detailně diskutovány specifické vlastnosti mikrozařízení, typické mikrofluidní aplikace, výrobní techniky pro přípravu mikrofluidních systémů jakož i techniky pro charakterizaci vlastností vyrobených zařízení.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Bude mít přehled o moderních trendech v chemickém inženýrství, analýze a bioanalýze na čipu, oblasti palivových článků, elektrokineticky řízených systémech, diagnostických metodách typu mikroskopie atomárních sil aj.

Student bude znát základní výrobní postupy pro výrobu mikrozařízení.

Student bude mít přehled o specifických transportních vlastnostech miniaturizovaných zařízení.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Literatura -

Z Elektronické přednáškové materiály k předmětu, autor M. Přibyl.

D Heller, M.J.,Guttman, A.: Integrated microfibrated biodevices. New York, Marcel Dekker, 2002.

D Hessel, V.: Chemical micro process engineering processing and plants. Weinheim, Wiley, 2005.

D Hessel, V., Hardt, S., et al.: Chemical micro process engineering fundamentals, modelling and reactions. Weinheim, Wiley, 2004.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Studijní opory -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do studia mikrofluidních systémů, historie, základní aspekty, rozdělení mikrofluidních systémů, jejich charakteristika z pohledu chemického inženýrství

2. Transport hmoty a tepla v mikrofluidních systémech

3. Mikrofluidní systémy s vloženým elektrickým polem, elektrická dvojvrstva, elektroosmóza, elektroforéza,

4. Kapilární tok a papírová mikrofluidika, Inerciální mikrofluidika, vícefázové toky v mikrofluidních systémech

5. Mikrojednotkové operace (mikromísiče, mikročerpadla, mikroseparátory, tepelné mikrovýměníky, mikroreaktory)

6. Technologie pro výrobu mikrofluidních systémů – fotolitografie a další kombinované technologie

7. Třídění částic a buněk v mikrofluidních systémech

8. Separace molekul v mikrofluidních systémech

9. Detekce nukleových kyselin v mikrofluidních systémech

10. Detekce proteinů v mikrofluidních systémech

11. Microarrays a sekvenování DNA

12. Mikrofluidní systémy pro přípravu reálných vzorků k dalším analýzám

13. Aplikace mikrofluidních systémů pro buněčný výzkum

14. Rezerva

Poslední úprava: Slouka Zdeněk (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzika I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha