PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemicko-inženýrský projekt - B409019
Anglický název: Chemical Engineering Project
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kohout Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : B409005
Anotace -
Poslední úprava: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)

Studenti budou umět:

Samostatně řešit konkrétní chemicko-inženýrskou úlohu

Pracovat v týmu

Prezentovat výsledky

Literatura -
Poslední úprava: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)

D: Chemické inženýrství I, skripta VŠChT

D: Chemicko-inženýrské tabulky, e-tabulky https://uchi.vscht.cz/studium/tabulky

Studijní opory -
Poslední úprava: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)

http://www.vscht.cz/uchi/

Sylabus -
Poslední úprava: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)

1. Zadání projektu

2.- 13. Samostatné řešení projektu

14. Obhajoba výsledků a ústní prezentace

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)

Chemické inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kohout Martin Ing. Ph.D. (11.09.2023)

Předmět je standardně vyučován v obou semestrech.

Podmínkou získání zápočtu je vyřešení zadaného úkolu, vypracování závěrečné zprávy a ústní prezentace výsledků řešení. Podrobnější informace o organizaci výuky a hodnocení předmětu jsou uvedeny na webových stránkách:

https://uchi.vscht.cz/studium/bakalarske/chip

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Práce na individuálním projektu 1.6 44
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 25
Protokoly z individuálních projektů 75

 
VŠCHT Praha