PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Diskrétní matematika - B413011
Anglický název: Discrete Mathematics
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://um.vscht.cz/studium/predmetycs
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Szala Leszek Marcin RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N413018
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)
Předmět je určen všem studentům bakalářského studia, zejména studentům se zaměřením na informatiku. Studenti se seznámí se základními pojmy a postupy diskrétní matematiky využívanými v informatice.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Měkké kompetence:

1. Zvládnutí základních pojmů diskrétní matematiky

2. Znalost a pochopení základních postupů

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Z: Turzík, Pavlíková: Diskrétní matematika, skripta, VŠCHT Praha, 2007, ISBN:978-80-7080-667-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

http://www.vscht.cz/mat/ZMO/Kap3.mws

http://teorie-grafu.cz/

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Přednášky a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

1.Množiny, relace, uspořádané množiny.

2.Základní kombinatorické pojmy.

3.Počítání objektů.

4.Základy logiky. Booleovské funkce.

5.Číselné soustavy a konečná tělesa.

6.Základní pojmy teorie grafů.

7.Stromy.

8.Cesty v grafech. Úloha nejkratší cesty.

9.Eulerovské a Hamiltonovské grafy.

8.Kostra grafu. Hladový algoritmus.

9.Rychlé třídění.

10.Rovinné grafy a jejich charakteristika.

11.Barevnost.

12.Problém 4 barev.

13.Teorie složitosti. Problémy třídy P a NP. Dobrá charakteristika.

14. Aplikace grafů v teorii her. Jádro grafu. Vyhrávající strategie. Hra NIM.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: MAXOVAJ (14.05.2019)

Matematika I nebo Matematika A

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: MAXOVAJ (14.05.2019)

Předmět je zakončen testem, na jehož základě bude udělen klasifikovaný zápočet.

 
VŠCHT Praha