PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina pro ekonomiku a management 3 - úroveň B2 (intermediate) - B501054
Anglický název: English for Business Studies 3 - level B2 (intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Anotace - angličtina
The course develops communication skills and vocabulary for students on the B2 CEFR level. Attention will be paid to vocabulary, grammar and functional language related to the field of economics, management, and business. The course focuses on developing all language skills including speaking, listening, writing, and reading. Covered topics include Corporate Culture, Finance, Digital Business, Performance, Ethics and Time Management as well as selected project work on topic areas such as Sustainability, Autonomous Support, Working with Tables, Working with Data, and Industry 4.0.
Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Literatura - angličtina

Primary literature

Business Partner B2 (Pearson)

Secondary literature

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009) ISBN-13: 978-0230716841

Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Course overview, corporate culture

2. Company finance

3. Reading bank: news and annual reports

4. Financial terminology

5. Presenting figures, financial reporting

6. Business ideas: Make your pitch

7. In-class presentations

8. Digital business

9. Economics and ecology

10. Considering solutions and consequences

11. Case study: Carbon footprint

12. Using professional resources, research routines

13. Case study writing task, summarizing findings

14. Revision

Poslední úprava: Hřebačková Monika (11.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Students can receive credit for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

A course portfolio consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Poslední úprava: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha