PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Obchodní němčina 2 - B501063
Anglický název: Business German 2
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zvěřinová Jana Mgr.
Anotace
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)
Kurz Obchodní němčina 2 navazuje na kurz Obchodní němčina 1. V rámci tohoto předmětu si studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu; výuka je zaměřena na německý jazyk související s oborem ekonomika a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. marketing, bankovnictví, založení firmy a její financování, obchodní terminologii. Kurz je určený pro studenty s jazykovou úrovní minimáleně B1 evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Na konci kurzu studenti budou

umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu

lépe se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích

mít širší slovní zásobu

lépe rozumět různým mluvčím

aktivně uplatňovat více strukturovaný písemný projev

znát pravidla obchodní komunikace (telefonát, e-mailová korespondence)

zvládat ústní interakci s větší jistotou a přesností

uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti

umět lépe sledovat a řídit svůj vlastní jazykový rozvoj

Literatura - němčina
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Wergen, Josef. Obchodní korespondence a komunikace. Němčina (nakladatelství Klett)

Höppnerová, Věra. Deutsch im Gespräch (nakladatelství Ekopress)

Wergen, Josef. Obchodní korespondence a komunikace. Němčina (nakladatelství Klett)Höppnerová, Věra. Deutsch im Gespräch (nakladatelství Ekopress)

Gramatické přehledy

Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe (nakladatelství Hueber)

Berglová, Eva. Moderní gramatika němčiny (nakladatelství Fraus)

Doporučené online slovníky – lexikony

https://www.duden.de/

https://www.dwds.de/

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

1. Einführung und Wiederholung

2. Die Währung, das Geld, der Lohn

3. Der Markt

4. Die Steuern

5. Güter

6. Das Marketing

7. Banken

8. Die Versicherung

9. Arbeit mit fachlichen Texten

10. Der Außenhandel

11. Die Arbeitslosigkeit

12. Verhandlungstaktik

13. Oxbridge-Debatte

14. TEST/REFERATE

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Německý jazyk na úrovni min B1 (absolvování kurzu Obchodní němčina 1)

Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících studijních povinností:

1)Aktivní účast na cvičení

2) Portfolio zahrnující:

a) Prezentace obchodního plánu a strategie

b) Prezentace aktuality ve vybraném oboru

c) Test

 
VŠCHT Praha