PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Průmyslová exkurze a praxe I - B504006
Anglický název: Industrial Visit and Practical Training I
Zajišťuje: Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (504)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Herink Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)
Předmět Průmyslová exkurze a práce I zahrnuje 1 týden. Cílem předmětu je seznámit studenty se základním přehledem výrobních celků rafinérsko-petrochemického komplexu. Studenti získají přehled o způsobu zpracování ropy a výroby základních monomerů pro výrobu plastů. Postupnými prohlídkami na jednotlivých výrobních jednotkách společnosti ORLEN Unipetrol jsou studenti seznamováni se základními surovinami, pomocnými látkami, produkty a orientačně rovněž s hmotnostní a tepelnou bilancí. Studenti získávají přehled o různých typech průmyslového zařízení jako jsou nádoby, reaktory, rotační stroje, elektro zařízení, prvky měření a regulace, potrubní mosty apod.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním přehledem výrobních celků rafinérsko-petrochemického komplexu.

Literatura
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)

• Provozní reglementy a interní dokumenty společnosti ORLEN Unipetrol

• Provozní schémata dílčích výrobních jednotek

• Výukové materiály od garanta předmětu.

• Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

Sylabus
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)

Exkurze jsou řazeny logicky tak, jak je postupně zpracovávána ropa v rafinérsko-petrochemickém komplexu, tedy:

• Úprava a zpracování ropy

• Štěpné procesy zpracování těžkých ropných frakcí

• Výroba vodíku

• Výroba základních monomerů pro petrochemii

• Výroba polymerů

• Výroby páry a elektrické energie

• Zpracování odpadních vod

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)

Vypracovaná zpráva o jednotlivých výrobních jednotkách dle předepsané formy, obsahu a rozsahu

 
VŠCHT Praha