PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Řemeslné techniky IV - B700005
Anglický název: Handicraft Techniques IV
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Holomečková Věra
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N700005
Anotace -
Náplň předmětu je volena dle specializace a slouží k výuce a rozvíjení řemeslných dovedností potřebných pro konzervování – restaurování.
Poslední úprava: Drábková Klára (29.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• potřebné řemeslné dovednosti podle své specializace

• využít své řemeslné dovednosti pro restaurování

Poslední úprava: Drábková Klára (29.03.2021)
Literatura -

specializace Kovy:

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011.

Kolektiv autorů: Čištění kovů, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016. ISBN 978-80-87896-37-2.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů I., Technické muzeum v Brně, 2014, ISBN 978-80-87896-10-5.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů II., Technické muzeum v Brně, 2015. ISBN 978-80-87896-22-8.

Metodické centrum konzervace: Povrchové úpravy železných kovů, Technické muzeum v Brně, 2012. ISBN 978-80-86413-94-5.

Metodické centrum konzervace: Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, Technické muzeum v Brně, 2013. ISBN 978-80-87896-00-6.

Filip J.: Umělecké řemeslo v Pravěku, Brno, 1997. ISBN 80-85436-58-2.

Urbanová M.: Smalt ve výtvarné tvorbě, Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4876-4.

specializace Sklo a keramika:

Hanykýř V. a kol.: Keramika, Plzeňský kraj, PRESSFIL s. r. o., 2011.

Action L., Smith N.: Practical Ceramic Conservation, The Crowood Press. 2003.

Buys S., Oakley V.: Conservation and Restoration of Ceramics, Elsevier Ltd. 2007.

Drahotová O. a kol.: Historie sklářské výroby v Českých zemích I. a II díl, Academia Praha, 2005.

Davison S.: Conservation and Restoration of Glass, 2nd ed.,Butterworth – Heinemann, Oxford, 2003.

Koob S. P.: Conservation and care of Glass Objects, Archetype Publications, New York, 2006.

specializace Textil:

Z Fajmon,J. Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J. 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J. České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Poslední úprava: Drábková Klára (29.03.2021)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

Kovy

• Spojování kovových materiálů (nýtování)

• Povrchové úpravy kovů a jejich fixace

• Řemeslné techniky zpracování kovů (smaltování)

• Výroba replik historických předmětů s využitím pokročilých řemeslných technik

Sklo a keramika

• Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem

• Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla

• Sklo - plošné techniky - malba skla

• Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž

• Keramika - modelování figurální keramiky

• Modelování duté keramiky

• Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem

• Plošné a plastické zdobení keramiky

Textil

• Předtkalcovské a lidové tkaniny

• Tkalcovské techniky

• Paličkovaná a šitá krajka – základní a odvozené techniky

• Paličkovaná a šitá historická krajka

• Lidová výšivka

• Historická výšivka

Poslední úprava: Drábková Klára (29.03.2021)
Studijní prerekvizity -

Řemeslné techniky III

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je povinná docházka a vypracování úkolů dle zadání.

Poslední úprava: Drábková Klára (29.03.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha