PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výtvarná dokumentace sklo - keramika I - B700011
Anglický název: Art Documentation Glass - Ceramic I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Záměnnost : N700011
Je záměnnost pro: N700011
Anotace -
Cílem předmětu je, aby studenti zdokonalili v plosné a plastické dokumentaci tvarů ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Poslední úprava: Kučerová Irena (11.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 výtvarnou a grafickou dokumentaci objektů a jejich detailů

 prostorovou dokumentaci objektů a jejich detailů.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.02.2018)
Literatura -

Studijní materaiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

Plošná a plastická dokumentace uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Úvod do 3D modelování v počítači

Ůvod do 3D skenování

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Výtvarné cvičení III, Výtvarné cvičení IV

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je povinná docházka a odevzdání 4 úkolů (dokumentace) dle zadání.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha