PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Výtvarná dokumentace sklo - keramika I - B700011
Anglický název: Art Documentation Glass - Ceramic I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Záměnnost : N700011
Je záměnnost pro: N700011
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.02.2018)
Cílem předmětu je, aby studenti zdokonalili v plosné a plastické dokumentaci tvarů ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.02.2018)

Studenti budou umět:

 výtvarnou a grafickou dokumentaci objektů a jejich detailů

 prostorovou dokumentaci objektů a jejich detailů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Studijní materaiály u vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Studijní materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.02.2018)

Plošná a plastická dokumentace uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Úvod do 3D modelování v počítači

Ůvod do 3D skenování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Výtvarné cvičení III, Výtvarné cvičení IV

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je povinná docházka a odevzdání 4 úkolů (dokumentace) dle zadání.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha