PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výtvarná dokumentace sklo - keramika II - B700012
Anglický název: Art Documentation Glass - Ceramic II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Záměnnost : N700012
Je záměnnost pro: N700012
Anotace -
Předmět slouží ke zdokonalení dokumentačních dovedností studenta a je zaměřen na plošnou a plastickou dokumentaci tvarů dle předlohy ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Poslední úprava: Kučerová Irena (11.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • výtvarnou a grafickou dokumentaci objektů a jejich detailů
  • prostorovou dokumentaci objektů a jejich detailů.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.02.2018)
Literatura -

Materiály u vyučujících.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujících.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

Plošná a plastická dokumentace uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky, 3D modelování v počítači a 3D skenování.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Výtvarná dokumentace I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zápočtem. podmínkou pro získání zápočtu je povinná docházka a odevzdání 4 úkolů (dokumentace) dle zadání.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Účast na seminářích 2.5 70
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha