PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výtvarná dokumentace I kovy - B700018
Anglický název: Art Documentation I Metals
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Friebelová Iveta Mgr. Dis
Záměnnost : N700020
Je záměnnost pro: N700011
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studií objektů a jejich detailů,včetně technického výkresu.
Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • využívat své grafické a výtvarné dovednosti při restaurování památek
  • provést výtvarnou, grafickou studii objektů a jejich detailů
  • provést technický výkres

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Literatura -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky stylizace rostlinných motivů, florální ornamentiky.

Studie vybrané řady ornamentů, zvěrné ornamentiky, zvěrných germánských stylů, řecko-skytské figurální památky z kovů, obíhajícího motivu a rozvinutého pláště.

Vektorová dokumentace restaurované památky s rekonstrukcí chybějících prvků a vizualizace rozsahu poškození (Adobe Illustrator, CorelDRAW).

Vytvoření digitálního 3D modelu restaurované památky včetně textury a studie doplňků.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Výtvarné cvičení IV

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce a vypracování úkolů dle zadání.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha