PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Výtvarná dokumentace II kovy - B700019
Anglický název: Art Documentation II Metals
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Friebelová Iveta Mgr. Dis
Je záměnnost pro: N700012
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)
Cílem předmětu je, aby studenti zdokonalili své výtvarné, grafické a modelační dovednosti. Studenti procvičují plošnou a prostorovou dokumentaci objektů a jejich tvarů ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)

Studenti budou umět:

potřebné výtvarné dovednosti nezbytné pro restaurování památek

výtvarnou a grafickou dokumentaci objektů a jejich detailů

prostorovou dokumentaci objektů a jejich detailů.

Literatura -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Literatura u vyučujícího

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)

Materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky symbolů a atributů v ikonografii a mytologii.

Studie liturgické památky, islámské ornamentiky, královské koruny, vladařských insignií, studie restaurované památky, detailů, doplňování.

Vektorová dokumentace restaurované památky s rekonstrukcí chybějících prvků a vizualizace rozsahu poškození (Adobe Illustrator, CorelDRAW).

Vytvoření digitálního 3D modelu restaurované památky včetně textury a studie doplňků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (07.02.2018)

Výtvarná dokumentace I kovy

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočte. podmínkou pro udělení zápočtu je aktviní účast a vypracování úkolů dle zadání.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha