PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Univerzita 3. věku - CZV150001
Anglický název: University for seniors
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, --- [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: Program CŽV - univerzita třetího věku
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (20.02.2024)
Základním smyslem kurzu "Chemie a svět kolem nás" je poskytnout zájemcům všeobecný přehled o využití chemie v běžném životě člověka, tj. kde všude je chemie využívána.  Kurz je zaměřen na získání základních znalostí o problematice nejdůležitějších skupin biologicky aktivních látek, jako jsou léčiva, vonné látky a chuťové látky, návykové látky, látky zneužívané jako dopink, stejně jako novými oblastmi materiálového inženýrství jako jsou nanomedicína, biomateriály apod. Dále budou účastníci kurzu seznámeni s možnostmi restaurování a ochrany památek v oblasti skla, archiválií a dalšími. Součástí kurzu budou i exkurze po ústavech VŠCHT Praha, pro získání přesnější představy o praxi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Studenti budou umět:

  • se základním způsobem orientovat v chemických látkách a jejich vztahu k živému organismu
Literatura -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Z: Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Barevný atlas farmakologie, Grada, 2012, 9788024739083.

Studijní opory -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

http://pvac.vscht.cz/ustav/univerzita-3-veku

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Aktivní účast na přednáškách a exkurzích.

Sylabus -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (20.02.2024)

Barevná chemie, Čistící procesy - voda pro farmacii, odpadní vody, Chemie v domácnosti, Chemie a sportovní aktivity, Biomateriály na bázi kovů, Biomateriály nekovové, Arzen v ŽP, Konzervování archeologických nálezů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Ukončené středoškolské vzdělání.

 
VŠCHT Praha