PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Univerzita 3. věku - CZV150002
Anglický název: University for seniors
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 5/0, --- [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: Program CŽV - univerzita třetího věku
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Valášková Zina Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)
Univerzita třetího věku "S počítačem přátelsky od A do Z" má za cíl seznámit seniory s počítači, internetem a e-mailovou poštou a ukázat jim možnosti využívání v jejich každodenním životě.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Studenti budou umět:

Používat počítač; napsat a odeslat a přijmout e-mail včetně příloh; hledat na internetu; pracovat s kancelářským balíkem MS Office; nainstalovat program do počítače a vyměnit některé díly počítače (HW)

Literatura
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Z: J.Pecinovský: Internet pro seniory, ISBN 978-80-251-4309-4

Z: M.Šanc: Internet pro seniory, ISBN978-80-251-2382-9

Z: Jiří Lapáček: Počítač pro seniory: Vydání pro Windows 7 a Office 2010; ISBN 978-80-251-3397-2

D: M.Král: Excel 2013 snadno a rychle (případně verze 2016)

D: M.Král: Word 2013 snadno a rychle (případně verze 2016)

D: E. Roubalová:MS PowerPoint 2013 jednoduše (případně verze 2016)

Studijní opory
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows/support

http://office.microsoft.com/cs-cz/support/skoleni-FX010056500.aspx

http://office.microsoft.com/cs-cz/support/hledani-prikazu-na-pasu-karet-systemu-office-FX101851541.aspx

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Na konci každého semestru odevzdávají studenti samostatnou práci odpovídající výuce v daném semestru

Sylabus
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (26.05.2022)

Podle aktuální úrovně přihlášených studentů budou probírána jednotlivá témata z oboru MS Windows, MS Office, Internet a e-mail, Hardware pčítače a výměna dílů, instalace software

 
VŠCHT Praha