PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mikroskopická analýza aktivovaného kalu a plovoucích materiálů z ČOV - CZV217001
Anglický název: Microscopic analysis of activated sludge and floating materials
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/12 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: 1
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (19.05.2022)
Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodikou standardní mikroskopické analýzy aktivovaného kalu a plovoucího materiálu z ČOV. Tato zahrnuje vyhodnocení základní morfologických charakteristik vloček (velikost, tvar, struktury), druhového výskytu vyššího osídlení a četnosti a typového zastoupení vláknitých mikroorganismů, a to s použitím nativních i barvených preparátů (Gramovo a Neisserovo barvení). Výstupem kurzu je schopnost absolventa identifikovat a popsat separační problémy na ČOV a navrhnout jejich řešení v provozních podmínkách.
Sylabus
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (19.05.2022)

1. Mikroskopická analýza živých/nativních vzorků aktivovaného kalu v přímém světle

Příprava nativních preparátů a jejich mikroskopická analýza v přímém světle zaměřená na:

 • stanovení morfologických charakteristik vloček, tj. tvar, struktura, velikost vloček, klasifikace jednotlivých kategorií
 • vliv vláknitých mikroorganismů na strukturu vloček aktivovaného kalu
 • nebiologické/anorganické částice
 • obtížně usaditelné fragmenty
 • přítomnost a typ zoogloeálních kolonií (extracelulární biopolymery)
 • četnost a druhové zastoupení vyššího osídlení, aktivita (skupinově protozoa a metazoa)
 • další významné organismy aktivovaného kalu (mikromycety, řasy, sinice, ...)

2. Mikroskopická analýza živých/nativních vzorků aktivovaného kalu ve fázovém kontrastu

Příprava nativních preparátů a jejich mikroskopická analýza ve fázovém, kontrastu zaměřená na:

 • volně dispergované baktérie
 • četnost a druhové zastoupení vyššího osídlení, aktivita (skupinově)
 • přítomnost a typ zoogloeálních kolonií (extracelulární biopolymery)
 • další významné organismy aktivovaného kalu (spirochéty, ...)
 • morfologické charakteristiky vláknitých mikroorganismů

3. Mikroskopická analýza fixovaných a barvených vzorků aktivovaného kalu/plovoucího materiálu

Příprava a analýza fixovaných a barvených preparátů

 • Gramovo barvení
 • Neisserovo barvení
 • finální identifikace přítomných vláknitých mikroorganismů na základě reakcí na barvící techniky
 • stanovení individuální četnosti výskytu jednotlivých typů vláken
 • stanovení dominantních a sekundárních typů
 • použití standardního protokolu
 • analýza vlastních vzorků aktivovaného kalu, fotodokumentace
 • aplikace a využití výstupů mikroskopické analýzy.

 
VŠCHT Praha