PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Letní akademie ÚTVP - CZV217006
Anglický název: Department of Water Technology and Environmental Engineering Summer Academy
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 40 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Anotace
Náplní kurzu jsou přednášky, exkurze, laboratorní cvičení a poznávací výpravy do přírody, zaměřené na zkoumání kvality vody a její ovlivnění člověkem.
Poslední úprava: Krátká Jana (11.04.2024)
Sylabus

1. Podzemní voda v pramenech a studánkách - zdroje podzemní vody, výprava ke studánkám, posouzení kvality vody na základě chemických a mikrobiologických parametrů

2. Úprava vody na pitnou - principy výroby pitné vody, exkurze do Podolské vodárny

3. Principy biokoupaliště - exkurze na Biotop Lhotka nebo Radotín, procesy v čisticí zóně, hodnocení kvality vody, individuální průzkum koupací zóny a práce na výzkumných úkolech

4. Povrchové vody stojaté i tekoucí - monitoring kvality vody a samočisticích procesů

5. Čištění odpadních vod - čistírenské technologie a recyklace vody, exkurze na ÚČOV Praha a na Starou čistírnu v Bubenči

Poslední úprava: Krátká Jana (11.04.2024)
 
VŠCHT Praha